Amoxil (amoxicilin)

Amoxil se používá k léčbě mnoha různých typů infekcí způsobených bakteriemi, jako jsou infekce uší, infekce močového měchýře, zápal plic, kapavka a infekce E. coli nebo salmonely.

Dávkování Množství Cena Pohled
10 mg (EU2EU) 30
10 mg (EU2EU) 60
10 mg (EU2EU) 90
10 mg (EU2EU) 120
10 mg (EU2EU) 180

Jak se to používá?

Amoxil se používá k léčbě infekcí způsobených určitými bakteriemi. Používá se také s jinými léky k léčbě infekce Helicobacter pylori a vředů tenkého střeva. Amoxil je penicilinové antibiotikum. Funguje tak, že zabíjí citlivé bakterie.

Na jaké stavy nebo nemoci je tento lék předepsán?

Léčí širokospektrální antibiotika nebo antibiotika

Amoxil se používá k léčbě infekcí způsobených určitými bakteriemi. Používá se také s jinými léky k léčbě infekce Helicobacter pylori a vředů tenkého střeva. Amoxil je penicilinové antibiotikum. Funguje tak, že zabíjí citlivé bakterie.

NEPOUŽÍVEJTE Amoxil, pokud

 • jste alergický(á) na kteroukoli složku přípravku Amoxil nebo na jiné penicilinové antibiotikum (například ampicilin)
 • nedávno dostali nebo se chystají dostat živou orální vakcínu proti tyfu
 • mají infekční mononukleózu (mono).

Pokud se vás cokoli z uvedeného týká, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče.

Některé zdravotní stavy mohou interagovat s přípravkem Amoxil. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud máte nějaké zdravotní potíže, zvláště pokud se vás týká některý z následujících:

 • pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte
 • pokud užíváte jakýkoli lék na předpis nebo lékařský předpis, bylinný přípravek nebo doplněk stravy
 • jestliže jste alergický (á) na léky, potraviny nebo jiné látky
 • jestliže máte v anamnéze alergie, astma, sennou rýmu nebo kopřivku
 • jestliže jste měl(a) závažnou alergickou reakci (např. závažnou kožní vyrážku, kopřivku, dýchací potíže, závratě) na cefalosporin (např. cefalexin) nebo jiné beta-laktamové antibiotikum (např. imipenem)
 • jestliže máte problémy s ledvinami nebo kapavku.

Některé léky mohou interagovat s Amoxilem. Informujte svého lékaře, pokud užíváte nějaké další léky, zejména některý z následujících

 • Léky na ředění krve (například warfarin), protože mohou zvýšit riziko krvácení
 • Probenecid, protože může zvýšit množství Amoxilu v krvi
 • Chloramfenikol, makrolidová antibiotika (např. erythromycin), sulfonamidy (např. sulfamethoxazol) nebo tetracyklinová antibiotika (např. doxycyklin), protože mohou snižovat účinnost přípravku Amoxil
 • Methotrexát, protože riziko jeho nežádoucích účinků může být při užívání přípravku Amoxil zvýšeno
 • Živá perorální vakcína proti tyfu nebo hormonální antikoncepce (např. antikoncepční pilulky), protože jejich účinnost může být Amoxilem snížena.

Toto nemusí být úplný seznam všech interakcí, které mohou nastat. Zeptejte se svého lékaře, zda Amoxil může interagovat s jinými léky, které užíváte. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete, ukončíte nebo změníte dávku jakéhokoli léku.

Důležité bezpečnostní informace:

 • Amoxil může způsobit závratě. Tento účinek může být horší, pokud jej užíváte s alkoholem nebo některými léky. Amoxil používejte opatrně. Neřiďte ani neprovádějte jiné potenciálně nebezpečné úkoly, dokud nevíte, jak na to reagujete.
 • Amoxil působí pouze proti bakteriím; neléčí virové infekce (jako je běžné nachlazení).
 • Ujistěte se, že používáte Amoxil po celou dobu léčby. Pokud tak neučiníte, lék nemusí infekci zcela odstranit. Bakterie se také mohou stát méně citlivými na tento nebo jiné léky. To by mohlo v budoucnu ztížit léčbu infekce.
 • Dlouhodobé nebo opakované užívání přípravku Amoxil může způsobit druhou infekci. Pokud se objeví známky druhé infekce, informujte svého lékaře. K léčbě může být nutné změnit léky.
 • Mírný průjem je při užívání antibiotik běžný. Ve vzácných případech se však může objevit závažnější forma průjmu (pseudomembranózní kolitida). To se může vyvinout během používání antibiotika nebo v měsících po jeho ukončení. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, pokud máte bolesti žaludku nebo křeče, silný průjem nebo krvavou stolici. Nešetřte průjem bez předchozí porady s lékařem.
 • Hormonální antikoncepce (např. antikoncepční pilulky) nemusí fungovat tak dobře, když používáte Amoxil. K zabránění otěhotnění používejte doplňkovou metodu antikoncepce (např. kondomy).
 • U některých pacientů užívajících Amoxil se vzácně vyskytlo hnědé, žluté nebo šedé zbarvení zubů. Vyskytovalo se častěji u dětí. Ve většině případů bylo zabarvení redukováno nebo odstraněno kartáčováním nebo čištěním zubů. Pokud zaznamenáte tento účinek, kontaktujte svého lékaře.
 • Pacienti s diabetem: Amoxil může způsobit, že výsledky některých testů glukózy v moči budou nesprávné. Zeptejte se svého lékaře, než změníte svůj jídelníček nebo dávku svého léku na cukrovku.
 • Pokud používáte Amoxil po dlouhou dobu, mohou být provedeny laboratorní testy, včetně jaterních testů, funkce ledvin a kompletního krevního obrazu. Tyto testy lze použít ke sledování vašeho zdraví nebo ke kontrole nežádoucích účinků. Ujistěte se, že dodržujete všechny lékařské a laboratorní schůzky.
 • U starších pacientů používejte Amoxil opatrně; může být citlivější na jeho účinky, zejména pacienti s ledvinovými problémy.
 • Amoxil používejte s extrémní opatrností u dětí do 10 let, které mají průjem nebo žaludeční či střevní infekci.
 • Při používání přípravku Amoxil u dětí mladších 3 měsíců se doporučuje opatrnost; mohou být citlivější na jeho účinky.
 • Těhotenství a kojení: Pokud otěhotníte, poraďte se se svým lékařem. Budete muset prodiskutovat výhody a rizika používání přípravku Amoxil během těhotenství. Amoxil se nachází v mateřském mléce. Pokud během užívání přípravku Amoxil kojíte nebo se chystáte kojit, poraďte se se svým lékařem. Diskutujte o možných rizicích pro vaše dítě.

Amoxil používejte podle pokynů v příbalovém letáku

Jak by měl být tento léčivý přípravek používán?

Používejte Amoxil podle pokynů svého lékaře.

 • Amoxil užívejte ústy s jídlem nebo bez jídla. Pokud máte žaludeční nevolnosti, vezměte si s jídlem, abyste snížili podráždění žaludku.
 • K úplnému odstranění infekce užívejte Amoxil po celou dobu léčby. Pokračujte v užívání, i když se za pár dní budete cítit lépe.
 • Pokud vynecháte dávku přípravku Amoxil, vezměte si ji co nejdříve. Pokud je téměř čas na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a vraťte se ke svému pravidelnému rozvrhu. Neužívejte 2 dávky současně.

Zeptejte se svého lékaře na jakékoli otázky týkající se užívání přípravku Amoxil.

Jaké jsou vedlejší účinky, které by tento lék mohl způsobit?

Důležité bezpečnostní informace:

 • Amoxil může způsobit závratě. Tento účinek může být horší, pokud jej užíváte s alkoholem nebo některými léky. Amoxil používejte opatrně. Neřiďte ani neprovádějte jiné potenciálně nebezpečné úkoly, dokud nevíte, jak na to reagujete.
 • Amoxil působí pouze proti bakteriím; neléčí virové infekce (jako je běžné nachlazení).
 • Ujistěte se, že používáte Amoxil po celou dobu léčby. Pokud tak neučiníte, lék nemusí infekci zcela odstranit. Bakterie se také mohou stát méně citlivými na tento nebo jiné léky. To by mohlo v budoucnu ztížit léčbu infekce.
 • Dlouhodobé nebo opakované užívání přípravku Amoxil může způsobit druhou infekci. Pokud se objeví známky druhé infekce, informujte svého lékaře. K léčbě může být nutné změnit léky.
 • Mírný průjem je při užívání antibiotik běžný. Ve vzácných případech se však může objevit závažnější forma průjmu (pseudomembranózní kolitida). To se může vyvinout během používání antibiotika nebo v měsících po jeho ukončení. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, pokud máte bolesti žaludku nebo křeče, silný průjem nebo krvavou stolici. Nešetřte průjem bez předchozí porady s lékařem.
 • Hormonální antikoncepce (např. antikoncepční pilulky) nemusí fungovat tak dobře, když používáte Amoxil. K zabránění otěhotnění používejte doplňkovou metodu antikoncepce (např. kondomy).
 • U některých pacientů užívajících Amoxil se vzácně vyskytlo hnědé, žluté nebo šedé zbarvení zubů. Vyskytovalo se častěji u dětí. Ve většině případů bylo zabarvení redukováno nebo odstraněno kartáčováním nebo čištěním zubů. Pokud zaznamenáte tento účinek, kontaktujte svého lékaře.
 • Pacienti s diabetem: Amoxil může způsobit, že výsledky některých testů glukózy v moči budou nesprávné. Zeptejte se svého lékaře, než změníte svůj jídelníček nebo dávku svého léku na cukrovku.
 • Pokud používáte Amoxil po dlouhou dobu, mohou být provedeny laboratorní testy, včetně jaterních testů, funkce ledvin a kompletního krevního obrazu. Tyto testy lze použít ke sledování vašeho zdraví nebo ke kontrole nežádoucích účinků. Ujistěte se, že dodržujete všechny lékařské a laboratorní schůzky.
 • U starších pacientů používejte Amoxil opatrně; může být citlivější na jeho účinky, zejména pacienti s ledvinovými problémy.
 • Amoxil používejte s extrémní opatrností u dětí do 10 let, které mají průjem nebo žaludeční či střevní infekci.
 • Při používání přípravku Amoxil u dětí mladších 3 měsíců se doporučuje opatrnost; mohou být citlivější na jeho účinky.
 • Těhotenství a kojení: Pokud otěhotníte, poraďte se se svým lékařem. Budete muset prodiskutovat výhody a rizika používání přípravku Amoxil během těhotenství. Amoxil se nachází v mateřském mléce. Pokud během užívání přípravku Amoxil kojíte nebo se chystáte kojit, poraďte se se svým lékařem. Diskutujte o možných rizicích pro vaše dítě.

Jak se Amoxil (amoxicilin) uchovává?

Uchovávejte Amoxil při teplotě 77 stupňů F (25 stupňů C) nebo nižší. Skladujte mimo dosah tepla, vlhkosti a světla. Neskladujte jej v koupelně. Uchovávejte Amoxil mimo dosah dětí a domácích zvířat.

co mám dělat v případě předávkování?

Důležité bezpečnostní informace:

 • Amoxil může způsobit závratě. Tento účinek může být horší, pokud jej užíváte s alkoholem nebo některými léky. Amoxil používejte opatrně. Neřiďte ani neprovádějte jiné potenciálně nebezpečné úkoly, dokud nevíte, jak na to reagujete.
 • Amoxil působí pouze proti bakteriím; neléčí virové infekce (jako je běžné nachlazení).
 • Ujistěte se, že používáte Amoxil po celou dobu léčby. Pokud tak neučiníte, lék nemusí infekci zcela odstranit. Bakterie se také mohou stát méně citlivými na tento nebo jiné léky. To by mohlo v budoucnu ztížit léčbu infekce.
 • Dlouhodobé nebo opakované užívání přípravku Amoxil může způsobit druhou infekci. Pokud se objeví známky druhé infekce, informujte svého lékaře. K léčbě může být nutné změnit léky.
 • Mírný průjem je při užívání antibiotik běžný. Ve vzácných případech se však může objevit závažnější forma průjmu (pseudomembranózní kolitida). To se může vyvinout během používání antibiotika nebo v měsících po jeho ukončení. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, pokud máte bolesti žaludku nebo křeče, silný průjem nebo krvavou stolici. Nešetřte průjem bez předchozí porady s lékařem.
 • Hormonální antikoncepce (např. antikoncepční pilulky) nemusí fungovat tak dobře, když používáte Amoxil. K zabránění otěhotnění používejte doplňkovou metodu antikoncepce (např. kondomy).
 • U některých pacientů užívajících Amoxil se vzácně vyskytlo hnědé, žluté nebo šedé zbarvení zubů. Vyskytovalo se častěji u dětí. Ve většině případů bylo zabarvení redukováno nebo odstraněno kartáčováním nebo čištěním zubů. Pokud zaznamenáte tento účinek, kontaktujte svého lékaře.
 • Pacienti s diabetem: Amoxil může způsobit, že výsledky některých testů glukózy v moči budou nesprávné. Zeptejte se svého lékaře, než změníte svůj jídelníček nebo dávku svého léku na cukrovku.
 • Pokud používáte Amoxil po dlouhou dobu, mohou být provedeny laboratorní testy, včetně jaterních testů, funkce ledvin a kompletního krevního obrazu. Tyto testy lze použít ke sledování vašeho zdraví nebo ke kontrole nežádoucích účinků. Ujistěte se, že dodržujete všechny lékařské a laboratorní schůzky.
 • U starších pacientů používejte Amoxil opatrně; může být citlivější na jeho účinky, zejména pacienti s ledvinovými problémy.
 • Amoxil používejte s extrémní opatrností u dětí do 10 let, které mají průjem nebo žaludeční či střevní infekci.
 • Při používání přípravku Amoxil u dětí mladších 3 měsíců se doporučuje opatrnost; mohou být citlivější na jeho účinky.
 • Těhotenství a kojení: Pokud otěhotníte, poraďte se se svým lékařem. Budete muset prodiskutovat výhody a rizika používání přípravku Amoxil během těhotenství. Amoxil se nachází v mateřském mléce. Pokud během užívání přípravku Amoxil kojíte nebo se chystáte kojit, poraďte se se svým lékařem. Diskutujte o možných rizicích pro vaše dítě.
cs_CZČeština
X