Cafergot (kofein / ergotamin)

Cafergot se používá k prevenci a léčbě některých typů bolestí hlavy (např. migrény, varianty migrény, „histaminické bolesti hlavy“).

Dávkování Množství Cena Pohled
10 mg (EU2EU) 30
10 mg (EU2EU) 60
10 mg (EU2EU) 90
10 mg (EU2EU) 120
10 mg (EU2EU) 180

Jak se to používá?

Cafergot je indikován jako terapie k přerušení nebo prevenci vaskulárních bolestí hlavy, např. migrény, variant migrény nebo tzv. „histaminové bolesti hlavy“. Cafergot je kombinací 2 vazokonstriktorů. Funguje tak, že stahuje krevní cévy ve výstelce mozku, což pomáhá snižovat bolest při migrénových bolestech hlavy.

Na jaké stavy nebo nemoci je tento lék předepsán?

Léčivé přípravky Používají se k prevenci, léčbě určitých typů bolestí hlavy nebo ke kontrole bolesti

Cafergot je indikován jako terapie k přerušení nebo prevenci vaskulárních bolestí hlavy, např. migrény, variant migrény nebo tzv. „histaminové bolesti hlavy“. Cafergot je kombinací 2 vazokonstriktorů. Funguje tak, že stahuje krevní cévy ve výstelce mozku, což pomáhá snižovat bolest při migrénových bolestech hlavy.

NEPOUŽÍVEJTE Cafergot, pokud:

 • jsou alergičtí na jakoukoli složku Cafergot
 • jste těhotná nebo můžete otěhotnět
 • je při porodu
 • máte problémy s krevními cévami (jako je onemocnění periferních cév), koronární onemocnění srdce, vysoký krevní tlak, problémy s játry nebo ledvinami nebo závažnou infekci (jako je sepse)
 • užíváte azolové antimykotikum (např. itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol), delavirdin, inhibitory HIV proteázy (např. delavirdin, indinavir, nelfinavir, ritonavir), efavirenz, ketolidové antibiotikum (např. telithromycin), makrolidové antibiotikum (např. klarithromycin, erythromycin) nebo selektivní 5-HT agonisté (např. sumatriptan, eletriptan).

Pokud se vás cokoli z výše uvedeného týká, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče.

Některé zdravotní stavy mohou interagovat s Cafergotem. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud máte nějaké zdravotní potíže, zvláště pokud se vás týká některý z následujících:

 • pokud plánujete otěhotnět nebo kojíte
 • pokud užíváte jakýkoli lék na předpis nebo lékařský předpis, bylinný přípravek nebo doplněk stravy
 • jestliže jste alergický (á) na léky, potraviny nebo jiné látky
 • jestliže máte v minulosti problémy s krví (například porfyrii), mrtvici, úzkost, problémy se spánkem nebo problémy se srdcem
 • pokud kouříte

Některé léky mohou interagovat s Cafergotem. Informujte svého lékaře, pokud užíváte nějaké další léky, zejména některý z následujících:

 • Clotrimazol, flukonazol, fluoxetin, fluvoxamin, metronidazol, nefazodon, saquinavir nebo zileuton, protože nežádoucí účinky přípravku Cafergot mohou být zvýšeny
 • Azolová antimykotika (např. itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol), beta-blokátory (např. propranolol), delavirdin, inhibitory HIV proteázy (např. delavirdin, indinavir, nelfinavir, ritonavir), efavirenz, ketolidová antibiotika (např. telithromycin), makrolidová antibiotika (např. erythromycin, klarithromycin) nebo selektivní 5-HT agonisté (např. sumatriptan, eletriptan), protože mohou zvýšit riziko závažných nežádoucích účinků, jako je nepravidelný srdeční tep nebo snížení kyslíku v končetinách (např. ruce, nohy) nebo mozek.
 • Presorická činidla (např. norepinefrin) nebo sympatomimetika (např. pseudoefedrin, albuterol), protože mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků, včetně závažného vysokého krevního tlaku
 • Chinolony (např. levofloxacin), protože mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků, jako je nervozita, nespavost a zrychlený srdeční tep
 • Theofylin, protože účinky a vedlejší účinky mohou být Cafergotem zvýšeny.

Toto nemusí být úplný seznam všech interakcí, které mohou nastat. Zeptejte se svého lékaře, zda Cafergot může interagovat s jinými léky, které užíváte. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete, ukončíte nebo změníte dávku jakéhokoli léku.

Důležité bezpečnostní informace:

 • Bez porady s lékařem NEPŘEKRAČUJTE doporučenou dávku ani neužívejte Cafergot déle, než je předepsáno. Cafergot není pro dlouhodobé každodenní použití.
 • Užívání nikotinu může zvýšit riziko závažných nežádoucích účinků u přípravku Cafergot. Pokud kouříte nebo užíváte jakýkoli jiný typ nikotinu, poraďte se před použitím Cafergot se svým lékařem.
 • U dětí používejte Cafergot s extrémní opatrností. Bezpečnost a účinnost nebyla potvrzena.
 • Těhotenství a kojení: Neužívejte Cafergot, pokud jste těhotná. Pokud máte podezření, že byste mohla být těhotná, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Cafergot by se neměl užívat během porodu. Cafergot se vylučuje do mateřského mléka. Pokud během používání Cafergot kojíte nebo se chystáte kojit, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka na rizika pro vaše dítě.

Při dlouhodobém užívání nebo ve vysokých dávkách se u některých lidí rozvine potřeba pokračovat v užívání Cafergotu. Toto je známé jako závislost nebo závislost. Je důležité, abyste Cafergot užíval(a) podle pokynů svého lékaře. Cafergot není pro dlouhodobé každodenní použití.

Používejte Cafergot podle pokynů v příbalové informaci

Jak by měl být tento léčivý přípravek používán?

Používejte Cafergot podle pokynů svého lékaře.

 • Cafergot lze užívat s jídlem nebo bez jídla.
 • Konzumace grapefruitu nebo pití grapefruitové šťávy může ovlivnit množství Cafergotu v krvi. Před zařazením grapefruitu nebo grapefruitové šťávy do vaší stravy se poraďte se svým lékařem.
 • Cafergot by se měl používat pouze v případě potřeby pro záchvat migrény.
 • Vezměte Cafergot při prvních známkách bolesti hlavy. Pokud úvodní dávka neuleví od bolesti hlavy, mohou být nutné další dávky podle pokynů vašeho lékaře. Neužívejte dávku Cafergotu do 30 minut od poslední dávky.
 • Neužívejte více než 6 tablet na jednu migrenózní bolest hlavy nebo více než 10 tablet po dobu 7 dnů, aniž byste se nejprve poradili se svým lékařem.
 • Pokud zapomenete užít dávku Cafergotu a stále vás bolí hlava, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Neužívejte dávku Cafergotu do 30 minut od poslední dávky. Neužívejte 2 dávky současně.

Zeptejte se svého lékaře na jakékoli otázky týkající se užívání Cafergotu.

Jaké jsou vedlejší účinky, které by tento lék mohl způsobit?

Důležité bezpečnostní informace:

 • Bez porady s lékařem NEPŘEKRAČUJTE doporučenou dávku ani neužívejte Cafergot déle, než je předepsáno. Cafergot není pro dlouhodobé každodenní použití.
 • Užívání nikotinu může zvýšit riziko závažných nežádoucích účinků u přípravku Cafergot. Pokud kouříte nebo užíváte jakýkoli jiný typ nikotinu, poraďte se před použitím Cafergot se svým lékařem.
 • U dětí používejte Cafergot s extrémní opatrností. Bezpečnost a účinnost nebyla potvrzena.
 • Těhotenství a kojení: Neužívejte Cafergot, pokud jste těhotná. Pokud máte podezření, že byste mohla být těhotná, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Cafergot by se neměl užívat během porodu. Cafergot se vylučuje do mateřského mléka. Pokud během používání Cafergot kojíte nebo se chystáte kojit, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka na rizika pro vaše dítě.

Při dlouhodobém užívání nebo ve vysokých dávkách se u některých lidí rozvine potřeba pokračovat v užívání Cafergotu. Toto je známé jako závislost nebo závislost. Je důležité, abyste Cafergot užíval(a) podle pokynů svého lékaře. Cafergot není pro dlouhodobé každodenní použití.

Jak se Cafergot (kofein/ergotamin) uchovává?

Cafergot skladujte při pokojové teplotě, mezi 15 a 30 °C, ve vzduchotěsné nádobě odolné vůči světlu. Skladujte mimo dosah tepla, vlhkosti a světla. Neskladujte jej v koupelně. Uchovávejte Cafergot mimo dosah dětí a mimo domácí zvířata.

co mám dělat v případě předávkování?

Důležité bezpečnostní informace:

 • Bez porady s lékařem NEPŘEKRAČUJTE doporučenou dávku ani neužívejte Cafergot déle, než je předepsáno. Cafergot není pro dlouhodobé každodenní použití.
 • Užívání nikotinu může zvýšit riziko závažných nežádoucích účinků u přípravku Cafergot. Pokud kouříte nebo užíváte jakýkoli jiný typ nikotinu, poraďte se před použitím Cafergot se svým lékařem.
 • U dětí používejte Cafergot s extrémní opatrností. Bezpečnost a účinnost nebyla potvrzena.
 • Těhotenství a kojení: Neužívejte Cafergot, pokud jste těhotná. Pokud máte podezření, že byste mohla být těhotná, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Cafergot by se neměl užívat během porodu. Cafergot se vylučuje do mateřského mléka. Pokud během používání Cafergot kojíte nebo se chystáte kojit, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka na rizika pro vaše dítě.

Při dlouhodobém užívání nebo ve vysokých dávkách se u některých lidí rozvine potřeba pokračovat v užívání Cafergotu. Toto je známé jako závislost nebo závislost. Je důležité, abyste Cafergot užíval(a) podle pokynů svého lékaře. Cafergot není pro dlouhodobé každodenní použití.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Obsah tohoto webu slouží pouze k informačním účelům a není zamýšlen jako náhrada za odbornou lékařskou pomoc, diagnostiku nebo léčbu. V případě jakýchkoli dotazů ohledně zdravotního stavu se poraďte s lékařem nebo jiným kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče. Neignorujte odbornou lékařskou pomoc ani ji neodkládejte kvůli něčemu, co jste si přečetli na tomto webu.

Copyright © 2021 HealthGuideWebs.com . Všechna práva vyhrazena.

X