Cialis Super aktivní

Cialis Super Active je nový, aktivnější tadalafil, který nejen stimuluje kvalitu erekce, ale také zvyšuje mužskou toleranci při pohlavním styku. Díky novému složení se tadalafil snadněji užívá, což znamená, že účinek nastupuje dvakrát rychleji.

Dávkování Množství Cena Pohled
10 mg (EU2EU) 30
10 mg (EU2EU) 60
10 mg (EU2EU) 90
10 mg (EU2EU) 120
10 mg (EU2EU) 180

Jak se to používá?

Cialis Super Active+ je indikován k léčbě erektilní dysfunkce. Cialis Super Active je inhibitor fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Funguje tak, že pomáhá zvýšit průtok krve do penisu během sexuální stimulace. To vám pomůže dosáhnout a udržet erekci.

Na jaké stavy nebo nemoci je tento lék předepsán?

Léčí erektilní dysfunkci nebo pro mužské sexuální zdraví

Cialis Super Active+ je indikován k léčbě erektilní dysfunkce. Cialis Super Active je inhibitor fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Funguje tak, že pomáhá zvýšit průtok krve do penisu během sexuální stimulace. To vám pomůže dosáhnout a udržet erekci.

NEPOUŽÍVEJTE Cialis Super Active, pokud

– jste alergický/á na kteroukoli složku Cialis Super Active;

– máte závažné problémy s játry nebo určité dědičné degenerativní oční problémy (například retinitis pigmentosa);

– máte určité srdeční problémy (například nestabilní anginu pectoris, anginu pectoris při pohlavním styku, závažné srdeční selhání, nekontrolovaný nepravidelný srdeční tep), nízký krevní tlak nebo nekontrolovaný vysoký krevní tlak;

– jste prodělal(a) infarkt myokardu v posledních 90 dnech nebo cévní mozkovou příhodu v posledních 6 měsících

– užíváte nitráty (např. isosorbid, nitroglycerin) v jakékoli formě (např. tablety, kapsle, náplasti, masti) nebo nitroprusid

– lékař vám doporučil, abyste se vyhnuli sexuální aktivitě kvůli srdečním problémům;

– užívá určité rekreační drogy zvané poppers (například amylnitrát, butylnitrát).

Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče, pokud se vás některý z těchto bodů týká.
Některé zdravotní stavy mohou interagovat s Cialis Super Active. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud máte nějaké zdravotní potíže, zvláště pokud se vás týká některý z následujících:

 • pokud užíváte jakýkoli lék na předpis nebo lékařský předpis, bylinný přípravek nebo doplněk stravy
 • jestliže jste alergický (á) na léky, potraviny nebo jiné látky
 • jestliže máte deformovaný penis (např. Peyronieho nemoc, kavernózní fibrózu), problémy s krevními buňkami (např. srpkovitou anémii, leukémii, mnohočetný myelom) nebo jakýkoli jiný stav, který může zvýšit riziko prodloužené erekce (priapismus)
 • jestliže máte v anamnéze prodlouženou (více než 4 hodiny) nebo bolestivou erekci (priapismus)
 • jestliže jste v minulosti měl(a) určité oční problémy (např. retinitis pigmentosa, náhlou ztrátu zraku, neuropatii zrakového nervu, makulární degeneraci) nebo problémy se sluchem (např. zvonění v uších, snížený sluch, ztráta sluchu)
 • jestliže máte v anamnéze problémy s játry nebo ledvinami, dialýzu, plicní problémy (např. plicní venookluzivní onemocnění), vysoký nebo nízký krevní tlak, vředy, problémy s krvácením, srdeční problémy (např. srdeční selhání, nepravidelný srdeční tep, aortální stenózu, angina pectoris) nebo cévní problémy
 • jestliže máte v anamnéze život ohrožující srdeční infarkt, mozkovou mrtvici nebo nepravidelný srdeční tep.

Některé léky mohou interagovat s Cialis Super Active. Informujte svého lékaře, pokud užíváte nějaké další léky, zejména některý z následujících:

 • Alfa-blokátory (např. doxazosin), léky na vysoký krevní tlak, nitráty (např. isosorbid, nitroglycerin) nebo nitroprusid, protože se může objevit závažný pokles krevního tlaku se závratěmi, točením hlavy a mdlobami.
 • Azolová antimykotika (např. itrakonazol), inhibitory HIV proteázy (např. ritonavir), makrolidová antibiotika (např. erythromycin) nebo telithromycin, protože mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků Cialis
 • Barbituráty (například fenobarbital), karbamazepin, fenytoin nebo rifampin, protože mohou snížit účinnost Cialisu.

Toto nemusí být úplný seznam všech interakcí, které mohou nastat. Zeptejte se svého lékaře, zda Cialis Super Active+ může interagovat s jinými léky, které užíváte. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete, ukončíte nebo změníte dávku jakéhokoli léku.

Důležité bezpečnostní informace:

– Cialis Super Active může způsobit závratě, ospalost, mdloby nebo rozmazané vidění. Tyto účinky mohou být horší, pokud jej užíváte s alkoholem nebo některými léky. Cialis Super Active používejte opatrně. Neřiďte ani neprovádějte jiné potenciálně nebezpečné úkoly, dokud nevíte, jak na to reagujete.

– Cialis Super Active může způsobit závratě, točení hlavy nebo mdloby; alkohol, teplo, cvičení nebo horečka mohou tyto účinky zvýšit. Abyste jim zabránili, seďte nebo vstávejte pomalu, zejména ráno. Při prvních známkách některého z těchto účinků se posaďte nebo si lehněte.

– Během užívání Cialis Super Active nepijte velké množství alkoholu (například 5 a více nápojů). Pokud tak učiníte, můžete zvýšit riziko závratí, bolesti hlavy, zrychleného srdečního tepu a nízkého krevního tlaku.

– Během užívání Cialis Super Active nepoužívejte jiné léky nebo léčbu erektilní dysfunkce.

– Cialis Super Active nezabraňuje šíření HIV nebo jiných sexuálně přenosných nemocí (STD) na jiné osoby prostřednictvím sexuálního kontaktu. Pokud máte infekci HIV nebo pohlavně přenosnou chorobu, používejte bariérové metody antikoncepce (například kondomy).

– Cialis Super Active nebrání otěhotnění. Pokud se vaší partnerce podaří otěhotnět a vy chcete těhotenství předejít, určitě používejte účinnou antikoncepci.

– U starších osob používejte Cialis Super Active opatrně; mohou být citlivější na jeho účinky.

– Použití Cialis Super Active u dětí se nedoporučuje.

Cialis Super Active+ používejte podle pokynů v příbalovém letáku

Jak by měl být tento léčivý přípravek používán?

Používejte Cialis Super Active+ podle pokynů svého lékaře.

 • Cialis Super Active+ užívejte perorálně s jídlem nebo bez jídla. Tabletu spolkněte celou a zapijte plnou sklenicí vody.
 • Cialis Super Active+ se musí užít před očekávanou sexuální aktivitou. Cialis Super Active začne působit za pouhých 20-30 minut.
 • Neužívejte Cialis Super Active více než jednou denně.

Zeptejte se svého lékaře na jakékoli otázky týkající se používání Cialis Super Active.

Jaké jsou vedlejší účinky, které by tento lék mohl způsobit?

Jak se Cialis Super Active skladuje?

Cialis Super Active skladujte při pokojové teplotě, mezi 20 a 25 °C. Skladujte mimo dosah tepla, vlhkosti a světla. Neskladujte jej v koupelně.

co mám dělat v případě předávkování?

cs_CZČeština
X