Rabeprazol kopen zonder recept

Rabeprazol kopen zonder recept

Wilt u Rabeprazol zonder recept kopen? Bekijk dan het aanbod dat wij voor u hebben samengesteld.

Aciphex (Rabeprazol)

(0)
Aciphex wordt gebruikt voor de behandeling van brandend maagzuur of irritatie van de slokdarm veroorzaakt door gastro-oesofageale refluxziekte (GERD).
DoseringAantal stuksPrijsVisie
10 mg (EU2EU)30
10 mg (EU2EU)60
10 mg (EU2EU)90
10 mg (EU2EU)120
10 mg (EU2EU)180
Precios de vista rapida

Pariet (Rabeprazol)

(0)
Pariet se utiliza para el tratamiento de las úlceras de estómago, las úlceras en el duodeno (la zona del intestino delgado que se encuentra justo después del estómago), los síntomas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico.
DoseringAantal stuksPrijsVisie
10 mg (EU2EU)30
10 mg (EU2EU)60
10 mg (EU2EU)90
10 mg (EU2EU)120
10 mg (EU2EU)180
Precios de vista rapida

Hoe gebruikt u Rabeprazolnatrium?

Lees de medicatiehandleiding en de patiëntenbijsluiter, indien verkrijgbaar bij uw apotheek, voordat u begint met het innemen van rabeprazol en elke keer dat u bijvult. Als u vragen heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Als u de tabletten gebruikt, neem dan uw dosis via de mond, met of zonder voedsel, zoals voorgeschreven door uw arts, gewoonlijk één of twee keer per dag. Slik de tablet heel door met water. De tablet niet fijnmaken, kauwen of splitsen.

Hierdoor kan al het geneesmiddel in één keer vrijkomen, waardoor het risico op bijwerkingen toeneemt.

Als u de capsules gebruikt, neem de dosis dan 30 minuten voor een maaltijd in zoals voorgeschreven door uw arts, meestal eenmaal per dag. Slik de capsule niet heel door. Open de capsule en strooi de inhoud op een kleine hoeveelheid zacht voedsel (zoals appelmoes of yoghurt) of vloeistof. Het voedsel of de vloeistof die u gebruikt, moet op of onder kamertemperatuur zijn. Slik het hele mengsel binnen 15 minuten na bereiding door. Kauw of plet het bereide mengsel niet.

De dosis en duur van de behandeling zijn gebaseerd op uw gezondheid en uw reactie op de behandeling. Bij kinderen is de dosis ook gebaseerd op het gewicht.

Indien nodig kunnen antacida samen met dit geneesmiddel worden ingenomen. Als u ook sucralfaat gebruikt, neem dan rabeprazol ten minste 30 minuten vóór sucralfaat in.

Gebruik dit geneesmiddel regelmatig om er het meeste profijt van te hebben. Om u te helpen herinneren, neemt u het elke dag op hetzelfde tijdstip in. Blijf dit geneesmiddel innemen voor de duur van de voorgeschreven behandeling, ook als u zich beter voelt.

Vertel het uw arts als uw ziekte aanhoudt of verergert. Het risico op bijwerkingen neemt in de loop van de tijd toe. Vraag uw arts hoe lang u dit geneesmiddel moet gebruiken.

Bijwerkingen

Er kan hoofdpijn optreden. Als dit effect aanhoudt of verergert, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Denk eraan dat uw arts dit geneesmiddel heeft voorgeschreven omdat hij of zij heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit geneesmiddel gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen.

Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte als u ernstige bijwerkingen heeft, waaronder: symptomen van een laag magnesiumgehalte in het bloed (zoals ongewoon snelle/langzame/onregelmatige hartslag, aanhoudende spierspasmen, toevallen), tekenen van lupus (zoals uitslag op de neus en wangen, nieuwe of verergerende gewrichtspijn).

Dit medicijn kan in zeldzame gevallen een ernstige darmaandoening veroorzaken door een bacterie die C. difficile wordt genoemd. Deze aandoening kan optreden tijdens de behandeling of weken of maanden na het stoppen. Vertel het uw arts onmiddellijk als u last krijgt van: diarree die niet stopt, buik- of maagpijn/krampen, koorts, bloed/slijm in uw ontlasting.

Als u deze symptomen heeft, gebruik dan geen middelen tegen diarree of opiaat omdat deze de symptomen kunnen verergeren.

In zeldzame gevallen hebben protonpompremmers (zoals rabeprazol) vitamine B12-tekort veroorzaakt. Het risico neemt toe als ze gedurende lange tijd elke dag (3 jaar of langer) worden ingenomen. Vertel het uw arts onmiddellijk als u symptomen van vitamine B12-tekort krijgt (zoals ongewone zwakte, tongpijn of gevoelloosheid/tinteling in de handen/voeten).

Een zeer ernstige allergische reactie op dit medicijn is zeldzaam. Zoek echter onmiddellijk medische hulp als u symptomen van een ernstige allergische reactie bemerkt, waaronder: huiduitslag, jeuk/zwelling (vooral van het gezicht/tong/keel), ernstige duizeligheid, moeite met ademhalen, tekenen van nierproblemen (zoals veranderingen in de hoeveelheid urine).

Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Als u andere effecten bemerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
In Amerika.

Bel uw arts voor advies over bijwerkingen.

Preventieve maatregelen

Vertel uw arts of apotheker voordat u rabeprazol inneemt als u allergisch bent voor rabeprazol of voor andere soortgelijke medicijnen (zoals lansoprazol of omeprazol), of als u andere allergieën heeft. Dit product kan inactieve ingrediënten bevatten die allergische reacties of andere problemen kunnen veroorzaken. Raadpleeg uw apotheker voor meer informatie.
Vertel uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt uw medische geschiedenis, met name over: leverziekte, lupus.

Sommige symptomen kunnen zelfs tekenen zijn van een ernstiger ziekte. Zoek onmiddellijk medische hulp als u last krijgt van: brandend maagzuur met licht gevoel in het hoofd/zweten/duizeligheid, pijn op de borst/kaak/arm/schouder (vooral kortademigheid, ongebruikelijk zweten), onverklaarbaar gewichtsverlies.

Vertel uw arts of tandarts voordat u geopereerd wordt over alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept, niet-voorgeschreven geneesmiddelen en kruidenproducten).

Protonpompremmers (zoals rabeprazol) kunnen het risico op botbreuken verhogen, vooral bij langdurig gebruik, in hogere doses en bij oudere volwassenen. Praat met uw arts of apotheker over manieren om botverlies/fractuur te voorkomen, bijvoorbeeld door calciumsupplementen (zoals calciumcitraat) en vitamine D te nemen.

Oudere volwassenen kunnen gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van dit geneesmiddel, met name botverlies en botbreuken (zie hierboven) en C. difficile-infectie (zie rubriek Bijwerkingen).

Tijdens de zwangerschap mag dit geneesmiddel alleen worden gebruikt als dit duidelijk nodig is. Bespreek de risico's en voordelen met uw arts.
Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk terechtkomt. Gelijkaardige geneesmiddelen gaan echter over in de moedermelk. Effecten op de zuigeling zijn niet bekend. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft. Raadpleeg uw apotheker of arts.

Interacties

Interacties met andere medicijnen kunnen de manier waarop uw medicijnen werken veranderen of het risico op ernstige bijwerkingen vergroten. Dit document bevat niet alle mogelijke interacties tussen geneesmiddelen. Houd een lijst bij van alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept en zonder recept en kruidenproducten) en deel deze met uw arts en apotheker. Begin, stop of verander de dosis van een geneesmiddel niet zonder toestemming van uw arts.

Een product dat een wisselwerking kan hebben met dit medicijn is: methotrexaat (vooral behandeling met hoge doses).

Sommige producten hebben maagzuur nodig zodat het lichaam ze goed kan opnemen. Rabeprazol vermindert maagzuur, dus het kan de werking van deze producten veranderen. Sommige getroffen producten zijn onder andere ampicilline, atazanavir, erlotinib, nelfinavir, pazopanib, rilpivirine, bepaalde azol-antischimmelmiddelen (itraconazol, ketoconazol, posaconazol).

Dit geneesmiddel kan bepaalde laboratoriumtests verstoren en mogelijk valse resultaten veroorzaken. Zorg ervoor dat laboratoriumpersoneel en al uw artsen weten dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Overdosering

Als iemand een overdosis heeft genomen en ernstige symptomen heeft zoals flauwvallen of moeite met ademhalen, bel dan 911. Bel anders onmiddellijk een antigifcentrum. Inwoners van de VS kunnen hun plaatselijke antigifcentrum bellen.

Opmerkingen:

Deel dit geneesmiddel niet met anderen.
Als uw arts u vertelt dit geneesmiddel gedurende lange tijd regelmatig te gebruiken, kunnen er periodiek laboratorium- en medische tests (zoals een bloedtest voor magnesium, vitamine B12-spiegels) worden uitgevoerd om uw voortgang te controleren of om te controleren of er bijwerkingen zijn. Houd al uw reguliere medische en laboratoriumafspraken.

Gemiste dosis

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Verdubbel de dosis niet om in te halen.

Opslag

Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van licht en vocht. Bewaar niet in de badkamer. Houd alle medicijnen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
Spoel medicijnen niet door het toilet of giet ze niet in de afvoer, tenzij anders aangegeven. Gooi dit product op de juiste manier weg wanneer het is verlopen of niet langer nodig is. Raadpleeg uw apotheker of plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf.

nl_NLNederlands
X